Teatr Panopticum

ul. Grodzka 11, 20-112 Lublin

 2011
Status organizacyjny:dział instytucji kultury
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Jarosław Witkowski
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:wolontariusz
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:mieszkanie prywatne
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Nie mamy żadnych środków - praca wolontariuszy. Około 20%.
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw, Wszyscy mający dostęp do strony www.panopticum.pl mogą korzystać z już zdigitalizowanych materiałów. Materiały pozostałe udostępniane są tylko w uzasadnionych przypadkach.
Sposób udostępniania dokumentacji:elektronicznie: www.panopticum.pl
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Nie.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Dokumentacja pracy teatru na potrzeby przyszłych pokoleń. :)
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne0
plakaty2
od roku 1988
afisze3
od roku 1988
zestawy fotografii50
od roku 1985
wycinki prasowe20 (teki)
od roku 1988
Google
repertuary3
od roku 1985
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety2 (teki)
od roku 1988
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą5
od roku 1988
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych2
od roku 1995
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 1985
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd1989
czasopisma teatralne1988
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny0
afisz0
plakat1
zdjęcia50 (dysk twardy)
recenzje1 (dysk twardy)
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:zmiany w obsadzie