Teatr Pierwszego Kontaktu

ul. Dragonów 2, 20-554 Lublin

 2011
Status organizacyjny:dział instytucji kultury
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Tomasz Załucki, Mariola Załucka
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:instruktor ds. społeczno - wychowawczych DK Błonie
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:zbiór zdjęć od początku istnienia teatru, zbiór zdobytych nagród,
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie
Sposób udostępniania dokumentacji:po kontakcie z prowadzącym archiwa
Możliwość wypożyczania dokumentacji:tak, za zgodą reżysera
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Porządkowanie historii teatru.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne20
od roku 2005
plakaty6
od roku 2005
afisze6
od roku 2005
zestawy fotografii500
od roku 2005
wycinki prasowe10 (seg)
od roku 2005
nie ma
repertuary0
od roku 2005
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety20 (seg)
od roku 2005
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")40 (w sali)
od roku 2005
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 2005
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 2005
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 2005
dokumentacja wystaw0
od roku 2005
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych6
od roku 2005
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)6
od roku 2006
partytury muzyczne15
od roku 2005
nagrania vhs/ cd/ dvd15
od roku 2005
czasopisma teatralne0
od roku 2005
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 2005
pamiątki artystów0
od roku 2005
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 2005
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
program teatralny0
plakat0
zdjęcia0 (seg)
recenzje0 (seg)
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0