Teatr Pod Lupą

ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

 2011
Status organizacyjny:dział instytucji kultury
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Teresa Radzikowska-Binkowska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:starszy instruktor ARA w Ośrodku teatralnym ŁDK
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:szafa w Ośrodku Teatralnym ŁDK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:plakaty, afisze, zdjęcia, biuletyny, nagrania spektakli, recenzje zamieszczane w prasie i czasopismach teatralnych: "Ade teatro" - pismo reżyserów teatralnych Hiszpanii, "Tygiel Kultury", "Kronika Miasta Łodzi", "Kalejdoskop".
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie
Sposób udostępniania dokumentacji:W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Na osobistą prośbę.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Dokumentacja działalności Teatru Pod Lupą
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne0
od roku 1992
plakaty0
od roku 1992
afisze0
od roku 1992
zestawy fotografii0
od roku 1992
wycinki prasowe0 (teki)
od roku 1992
nie dotyczy
repertuary0
od roku 0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (teki)
od roku 1992
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (szafa)
od roku 1992
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 1992
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 2003
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 2001
biuletyn "40 lat teatru STU KRZESEŁ i 10 lat TEATRU POD LUPĄ"; seminarium pt.: "Teatr amatorski w poszukiwaniu wartości, radości tworzenia i sensu życia" z udziałem prof. Anny Kuligowskiej; wystawa plakatów, afiszy, zdjęć, recenzji, rekwizytów i elementów scenografii, 2 filmy poświęcone 40-leciu i 10-leciu Teatrów STU KRZESEŁ i POD LUPĄ (film TVP realizowany przez Magdalenę Olczyk i VHS relacja z uroczystości w realizacji Romana Dębskiego); 2006r. - wydawnictwo pt.: "Łódzkie Teatry Niezawodowe Teatr Pod Lupą" pod red. Katarzyny Wojtysiak-Wawrzyniak.
dokumentacja wystaw0
od roku 2001
wystawa plakatów, afiszy, zdjęć, recenzji, rekwizytów i elementów scenografii.
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
od roku 0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 0
partytury muzyczne0
od roku 0
nagrania vhs/ cd/ dvd29
od roku 1993
czasopisma teatralne10
od roku 2001
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 0
-
pamiątki artystów0
od roku 0
-
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
-
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny1
afisz1
plakat1
zdjęcia1 (teczki)
recenzje0 (teczki)
inne teksty0
projekty scenograficzne0
-
partytura muzyczna0
-
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie, protokół z przedstawień, protokół z prób