Grupa Teatralna Garderoba

ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl

 2011
Status organizacyjny:instytucja kultury województwa podkarpackiego
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Magdalena Jakubowska (prowadzi archiwum zakładowe)
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista d/s informacji i dokumentacji
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuArchiwum Państwowe w Przemyślu
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie wg dat i sygnatur zgodnie z wykazem rzeczowym akt instytucji
Osoby korzystające ze zbiorówstudenci/ uczniowie, pracownicy instytucji kultury
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu za zgodą Dyrekcji CK
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:gromadzenie dokumentacji archiwalnej Centrum Kulturalnego w Przemyślu
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
— brak danych do wyświetlenia —
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
— brak danych do wyświetlenia —