Teatr Okna

ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola

 2011
Status organizacyjny:dział instytucji kultury
Osoba odpowiedzialna za zbiory:marek woynarowski
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:reżyser
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuMuzeum Regionalne w Stalowej Woli; druki ulotne-afisze,programy,fotografie ze spektakli
Usytuowanie archiwum w teatrze:prywatne zbiory reżysera Teatru OKNA
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:foldery,zdjęcia,plakaty
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:wypożyczenia za rewersem
Możliwość wypożyczania dokumentacji:tak;w wypadku pisania prac licencjackich i magisterskich
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:edukacyjne
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne61
od roku 1982
plakaty18
od roku 1982
afisze43
od roku 1982
zestawy fotografii5
od roku 1982
wycinki prasowe5 (teki i segregatory)
od roku 1982
-
repertuary61
od roku 1982
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety5 (teki i segregatory)
od roku 1982
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")38 (segregatory)
od roku 1982
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą18
od roku 1982
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie22
od roku 1982
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 2002
XX-lecie Teatru OKNA,XXV-lecie Teatru OKNA - foldery
dokumentacja wystaw0
od roku 0
-
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych61
od roku 1982
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)48
od roku 1982
partytury muzyczne0
od roku 0
nagrania vhs/ cd/ dvd36
od roku 1988
czasopisma teatralne0
od roku 1977
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 1945
fotografie,programy Amatorskiego Teatru Dramatycznego im.Józefa żmudy
pamiątki artystów0
od roku 0
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki61
egzemplarz reżyserski48
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny61
afisz43
plakat18
zdjęcia5 (segregatory i teki)
recenzje0 (=)
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy44
rejestracja filmowa vhs/ dvd27
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, zmiany w obsadzie