Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy

ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola

 2011
Status organizacyjny:dział instytucji kultury
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Marta Romaniak
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:kadrowa, sekretarka
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuMuzeum Regionalne w Stalowej Woli
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki)
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:według sygnatur
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:Za pokwitowaniem przez osobę wypożyczającą z określeniem dokładnego terminu zwrotu dokumentacji.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Dokumentacja jest wypożyczana poza archiwum.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
— brak danych do wyświetlenia —
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
— brak danych do wyświetlenia —