Warszawski Teatr Tańca

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

 2011
Status organizacyjny:Teatr prywatny
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Aleksandra Dziurosz
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:brak
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie prywatne (brak siedziby Teatru)
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:do wglądu w miejscu przechowywania
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Dokumentacja działalności zespołu
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne10
od roku 2008
plakaty3
od roku 2008
afisze0
zestawy fotografii10
od roku 2008
wycinki prasowe2 (segregatory)
od roku 2008
brak
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą6
od roku 2008
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd15
od roku 2008
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny1
afisz0
plakat1
zdjęcia10 (wersja cyfrowa)
recenzje2
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd1