Teatr HaliBut

Łukasz Wróblewski, ul. Łowicka 21 Warszawa

 2011
Status organizacyjny:teatr niezależny
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Dorota Nasiorowska-Wróblewska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:współkoordynator
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuInstytut Teatralny
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:ok. 90%
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:książki
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:częściowo na stronie internetowej, wypożyczana
Możliwość wypożyczania dokumentacji:na prośbę współpracowników teatru
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Zapis historii teatru
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne20
od roku 2003
plakaty10
od roku 2003
afisze0
zestawy fotografii10
od roku 2003
wycinki prasowe7 (teczki, segregatory)
od roku 2003
brak
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety4 (teczki)
od roku 2003
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")3 (teczki)
od roku 2003
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą3
od roku 2003
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie4
od roku 2003
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych10
od roku 2003
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)10
od roku 2003
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd10
od roku 2003
czasopisma teatralne30
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru50
książki, czasopisma
pamiątki artystów40
zdeponowane eksponaty, dary20
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki2
egzemplarz reżyserski2
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny3
afisz0
plakat1
zdjęcia1 (cd)
recenzje0
inne teksty0
projekty scenograficzne1
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, zmiany w obsadzie