Teatr Piosenki

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

 2011
Status organizacyjny:Samorządowa instytucja kultury
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Elżbieta Kujawska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:spec. ds. administracyjno-biurowych i zamówień publicznych
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:kurs archiwalny pierwszego stopnia
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie magazynowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:ulotki, afisze, zdjęcia, recenzje, notki prasowe, projekty scenofrafii i kostiumów
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówdo dnia dzisiejszego - nie
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu
Możliwość wypożyczania dokumentacji:do dnia dzisiejszego - nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:1. Archiwum zakładowe Centrum Sztuki IMPART gromadzi i przechowuje materiały archiwalne (kat. A) i dokumentację niearchiwalną. 2. W Aarchiwum dokumentacji merytorycznej w zakresie działalności statutowej gromadzi się i przechowuje materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną imprez artystycznych: Przegląd Piosenki Aktorskiej, Festiwal „Jazz nad Odrą”, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, Teatr Piosenki, Wrocław Non Stop, produkcje własne spektakli teatralnych i koncertów, działalność impresaryjną. Archiwum: - przejmuje od komórek organizacyjnych dokumentację powstałą w toku działania Centrum Sztuki IMPART, - gromadzi, zabezpieczecza i konserwuje dokumentację, - kwalifikuje i weryfikuje kwalifikacje dokumentacji, - porządkuje i ewidencjonuje zasób archiwalny, - brakuje dokumentacje o czasowym okresie przechowywania, - udostępnia dokumentację - przekazuje materiały archiwalne do Archiwum Państwowego we Wrocławiu. UWAGI Centrum Sztuki IMPART we Wrocławiu jest instytucją interdyscyplinarną. W swoim zespole nie posiada artystów - aktorów, muzyków i innych. Teatr Piosenki nie jest teatrem w rozumieniu ustawowym i powszechnie rozumianym. W Centrum Sztuki IMPART działją wie komórki organizacyjne zajmujące się organizacją i produkcją koncertów, spektakli, festiwali. Wśród nich znajduje się dział o nazwie Teatr Piosenki - nie jest jednak teatrem. To komórka organizacyjna, której taką nazwę nadano w 2005r. Komórka ta, w szczególności zajmuje się działalnością impresaryjną, a nie produkcją spektakli teatralnych. W ostatnich dwóch latach produkcją spektakli zajmuje się Dział Organizacji Imprez. Produkcje te stanowią tylko część działalności statutowej IMPARTU.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne0
plakaty0
afisze63
od roku 2005
zestawy fotografii16
od roku 2005
wycinki prasowe3 (teki)
od roku 2005
we własnym zakresie
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety9 (teki, płyty CD)
od roku 2005
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")9 (teki)
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd1
od roku 2009
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny0
afisz1
plakat0
zdjęcia1 (teki, tuby)
recenzje1 (teki, płyty CD)
inne teksty0
projekty scenograficzne1
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0