Teatr - "Art. 51"

ul. Mielczarskiego 1, 95-100 Zgierz

 2011
Status organizacyjny:teatr alternatywny
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Agata Drewnicz-Kaczmarek
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:członek zespołu
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:siedziba teatru
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówdziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:udostępniana osobom chętnym (np. dziennikarzom), częściej przesyłana w formie elektronicznej (np. zdjęcia, plakaty).
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:archiwum służy dokumentacji dokonań teatru, stanowi zapis ścieżki rozwoju teatru;
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2011
programy teatralne0
od roku 2004
plakaty0
od roku 2007
afisze0
zestawy fotografii0
od roku 2004
wycinki prasowe0 (segragatory)
od roku 2004
brak
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 2005
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 2006
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
od roku 2004
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2011
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny1
afisz0
plakat1
zdjęcia1
recenzje1
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd0
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień