Teatr BARAKAH

ul. Paulińska 28, 31-065 Kraków

Rok
 20142017
Status organizacyjny:teatr nieinstytucjonalnyteatr nieinstytucjonalny
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Anna WyrwikAnna Wyrwik
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:koordynacja ds. artystycznych, PRkoordynacja ds. artystycznych, PR
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:Przestrzeń teatru + elektroniczne nośniki pamięciPrzestrzeń teatru + elektroniczne nośniki pamięci
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Zazwyczaj większość mamy po prostu w formie elektronicznej.Zazwyczaj większość mamy po prostu w formie elektronicznej.
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Książki.Książki.
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, -pracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, -
Sposób udostępniania dokumentacji:Na życzenie w formie elektronicznej.Na życzenie w formie elektronicznej.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:--
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Zachowanie pamięci o przeszłych wydarzeniach w Teatrze BARAKAH. Możliwość udostępniania przeszłości (i teraźniejszości) dziennikarzom i studentom (na temat teatru powstało już kilka prac). Plus wartość sentymentalna.Zachowanie pamięci o przeszłych wydarzeniach w Teatrze BARAKAH. Możliwość udostępniania przeszłości (i teraźniejszości) dziennikarzom i studentom (na temat teatru powstało już kilka prac). Plus wartość sentymentalna.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20142017
programy teatralne0
od roku 0
0
od roku 0
plakaty0
od roku 2004
0
od roku 2004
afisze0
od roku 0
0
od roku 0
zestawy fotografii0
od roku 2004
0
od roku 2004
wycinki prasowe0 (teki, elektroniczny)
od roku 2004
-
0 (teki, elektroniczny)
od roku 2004
-
repertuary0
od roku 2011
0
od roku 2011
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (teki, elektroniczy)
od roku 2004
0 (teki, elektroniczy)
od roku 2004
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (-)
od roku 2004
0 (-)
od roku 2004
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 2014
0
od roku 2014
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 2011
0
od roku 2011
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 2014
-
0
od roku 2014
-
dokumentacja wystaw0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
od roku 2004
0
od roku 2004
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 2004
0
od roku 2004
partytury muzyczne0
od roku 2004
0
od roku 2004
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 2004
0
od roku 2004
czasopisma teatralne0
od roku 0
0
od roku 0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
pamiątki artystów0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
-
0
od roku 0
-
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20142017
egzemplarz sztuki00
egzemplarz reżyserski00
egzemplarz inspicjencki00
program teatralny00
afisz00
plakat00
zdjęcia0 (elektroniczny)0 (elektroniczny)
recenzje0 (elektorniczny)0 (elektorniczny)
inne teksty00
projekty scenograficzne0
-
0
-
partytura muzyczna0
-
0
-
partytura scenograficzna00
zapis dźwiękowy00
rejestracja filmowa vhs/ dvd00
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzieliczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie