Teatr Miejski

ul. Narutowicza 69, 64-100 Leszno

 2017
Status organizacyjny:teatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Jakub Lisowski
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Kierownik ds. organizacji
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:strych
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:Za pozwoleniem dyrektora teatru
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Archiwizacja dokumentacji związanej z produkcją spektakli i ich eksploaatacją
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne2000
od roku 2016
plakaty5000
od roku 2016
afisze200
od roku 2016
zestawy fotografii0
wycinki prasowe0 (segregatory )
Nie posiadamy takiego serwisu
repertuary50
od roku 2016
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety20 (segregatory)
od roku 2016
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")20 (teki)
od roku 2016
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 2016
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 2016
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 2016
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych200
od roku 2016
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)50
od roku 2016
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd15
od roku 2016
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz sztuki15
egzemplarz reżyserski2
egzemplarz inspicjencki2
program teatralny100
afisz30
plakat10
zdjęcia30 (segregatorytory)
recenzje20 (segrega)
inne teksty0
projekty scenograficzne20
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień