Grupa Przejściowa

ul. Zwycięstwa 8/1 lok. 10, 15-703 Białystok

 2017
Status organizacyjny:organizacja pozarządowa
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Natalia Małkus
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Członek Zarządu
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:"Teatr w Polsce" 2009 "Teatr w Polsce" 2011 "Teatr w Polsce" 2012 "Teatr w Polsce" 2013 "Teatr w Polsce" 2014 "Teatr w Polsce" 2016
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu w asyście pracownika
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:archiwizacja dokumentacji dot. spektakli i artystycznej działalności stowarzyszenia
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne0
plakaty150
od roku 2008
afisze0
zestawy fotografii0
wycinki prasowe0
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd100
od roku 2008
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny0
afisz0
plakat1
zdjęcia0
recenzje0
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1