Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK

ul. Kilara 29, 41-902 Bytom

 2017
Status organizacyjny:teatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Karolina Staneczek-Pucher
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:specjalista ds. promocji
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu; możliwość otrzymania elektronicznej wersji potrzebnych materiałów
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne5
od roku 2014
plakaty5
od roku 2014
afisze5
od roku 2014
zestawy fotografii1
od roku 2014
wycinki prasowe3 (segregatory)
od roku 2014
Agencja Prasowo-Informacyjna GLOB
repertuary5
od roku 2014
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety1 (segregatory)
od roku 2014
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")1 (segregatory)
od roku 2014
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą1
od roku 2014
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie1
od roku 2014
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 2014
dokumentacja wystaw3
od roku 2014
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd2
od roku 2014
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny1
afisz1
plakat1
zdjęcia1 (segregatory)
recenzje1 (segregatory)
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z prób