TO-EN Butoh Company

ul. Łódzka 48c/8 , 80-180 Gdańsk

 2017
Status organizacyjny:teatr tańca // niezależny organizm taneczny
Osoba odpowiedzialna za zbiory:TO-EN
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:tancerka, choreografka, manager
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:inne formy przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuBiblioteki, zbiory prywatne.
Usytuowanie archiwum w teatrze:mieszkanie prywatne
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Prywatne lub w ramach dofinansowania pracy nad spektakle, projektem.
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:Jak wymienione w nawiasie.
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówZbiory na stronie www.toenbutoh.com są ogólnie dostępne. Na życzenie wysyłane są wybrane dokumentacje w formie drukowanej (jeśli są na stanie i po akceptacji TO-EN).
Sposób udostępniania dokumentacji:W formie elektronicznej jest dostępna na stronie www.toenbutoh.com (audio, video, tekst). W formie drukowanej - służy do celów promocyjnych TO-EN Butoh Company; bywa wysyłana na życzenie osoby, instytucji, po akceptacji TO-EN.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:j.w.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Archiwizacja pracy scenicznej TO-EN Butoh Company. Upowszechnianie historii tańca współczesnego, z naciskiem na formy awangardowe - japoński taniec butoh, dbanie o tradycję i przyczynianie się o jej dalszy rozwój.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne0
od roku 0
plakaty0
od roku 2009
afisze0
od roku 0
zestawy fotografii0
od roku 0
wycinki prasowe0 (segregatory, pudełka)
od roku 0
Wszelkie prace wykonuje artystka TO-EN
repertuary0
od roku 2009
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (forma elektroniczna, segregatory, pudełka)
od roku 0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (szafy, pudełka - zbiory są w bieżącym użyciu)
od roku 0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw3
od roku 2016
Dokumentacje wystawy "Taniec butoh - fotografie" - w formie elektronicznej (zdjęcia, audycje, wywiady, strony www itp.), katalogów drukowanych, wycinków prasowych
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 0
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny0
afisz0
plakat200
zdjęcia0 (segregatory, forma elektroniczna)
recenzje0 (segregatory, forma elektroniczna)
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0