Stary Browar Nowy Taniec

ul. Półwiejska 42 , 61-888 Poznań

 2017
Status organizacyjny:Fundacja
Osoba odpowiedzialna za zbiory:xxx
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:nie ma takiej osoby
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:nie
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:dokumentacja wydarzeń
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne1
od roku 2004
plakaty1
od roku 2004
afisze1
od roku 2004
zestawy fotografii1
od roku 2004
wycinki prasowe1 (segregatory i kartony)
od roku 2004
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą1
od roku 2004
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie1
od roku 2006
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
od roku 2014
10 lat Stary Browar Nowy Taniec
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd1
od roku 2014
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny1
afisz1
plakat1
zdjęcia1 (kartony)
recenzje1 (segregatory)
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd1