Teatr Czrevo

ul. Ogrodowa 56 , 17-100 Bielsk Podlaski

 2017
Status organizacyjny:Fundacja Teatr Czrevo
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Joanna Troc
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:prezes zarządu Fundacji
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:Zbiory prywatne.
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:w segregatorach
Osoby korzystające ze zbiorówdziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, Urzędy od których pozyskujemy dotacje na działalność artystyczną.
Sposób udostępniania dokumentacji:Poprzez kontakt prywatny.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:* zebranie i zachowanie materiałów związanych z działalnością artystyczną
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne0
od roku 2011
plakaty0
od roku 2011
zestawy fotografii0
od roku 2011
wycinki prasowe0 (segregatory)
od roku 2011
brak
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 2011
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 2011
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 2011
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 2011
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 2011
zdjęcia, pocztówki, notatki,
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów