Teatr Mały w Drodze

ul. Ogrody 14/4 , 85-870 Bydgoszcz

 2017
Status organizacyjny:prywatny
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Andrzej Kosiedowski
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:aktor
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:mieszkanie
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówdla potrzeb teatru
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Dla własnych potrzeb i w celu uzyskania ew.dofinansowania
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne0
plakaty0
afisze0
zestawy fotografii0
od roku 1995
wycinki prasowe0 (teczki)
od roku 1995
wycinki recenzji,księgi pamiątkowe
repertuary0
od roku 1995
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (teczki)
od roku 1995
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (piwnica)
od roku 1995
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 1995
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 1998
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny0
afisz0
plakat0
zdjęcia0
recenzje0
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień