Teatr Amatorski „Reduta Śląska”

ul. Sienkiewicza 3 , 41-500 Chorzów

Rok
 200820112017
Status organizacyjny:teatr amatorski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Leszek Lubaszewski
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:archiwista Teatru Reduta Śląska
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:afisze,plakaty,zdjęcia,foldery,wydania Jubileuszowe
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:na prośbę członka teatru
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:dokumentowanie działalności Teatru Reduta Śląska
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 200820112017
programy teatralne11
od roku 1933
plakaty9
od roku 1933
afisze9
od roku 1933
zestawy fotografii50
od roku 1960
wycinki prasowe8 (teki)
od roku 1978
repertuary16
od roku 1933
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0
od roku 1933
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")2
od roku 2013
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą3
od roku 2013
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 0
dokumentacja obchodów jubileuszowych3
od roku 1983
50 lat Reduty Śląskiej 1933-1983 60 lat Reduty Śląskiej 1933-1993 Foldery Reduty Śląskiej,Wydawnictwa z okazji Jubileuszu-2013
dokumentacja wystaw0
od roku 0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
od roku 0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 0
partytury muzyczne0
od roku 0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 0
czasopisma teatralne0
od roku 0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru2
od roku 1933
zdjęcia,dyplomy,proporce,plakietki,odznaki
pamiątki artystów5
od roku 2012
dyplomy,statuetki
zdeponowane eksponaty, dary2
od roku 1985
plakaty: O księżniczce Bladoliczce i Kaziku ogrodniku,Srebrne Kopytko
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 200820112017
egzemplarz sztuki15
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny11
afisz9
plakat9
zdjęcia50 (teki)
recenzje8 (teki)
inne teksty0
projekty scenograficzne2
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0