Teatr Nikoli

ul. Czarnogórska 14 , 30-638 Kraków

 2017
Status organizacyjny:Artystyczna i literacka działalność twórcza
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Mikołaj Wiepriew
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Dyrektor teatru
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:Chronologicznie
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:W formie papierowej lub skany.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Chronologiczna segregacja dokumentów dot. działalności teatru, premier, występów, udziału w festiwalach krajowych i międzynarodowych, organizowanych własnych festiwali, otrzymanych nagród.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne0
plakaty10
od roku 1995
afisze0
zestawy fotografii
od roku 1990
wycinki prasowe7 (segregatory)
od roku 1990
brak
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą
od roku 1990
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
od roku 2015
brak
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd
od roku 1995
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru
od roku 1990
zdjęcia
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski0
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny0
afisz0
plakat0
zdjęcia25
recenzje0
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, zmiany w obsadzie