Warsztaty Terapii Zajęciowej „Teatroterapia”

ul. Młodej Polski 32/144 , 20-863 Lublin

 2017
Status organizacyjny:w latach 1995-2009 dział instytucji kultry Tetaru im. Juliusza Osterwy w Lublinie; od 2009 eksperyment pedagogoczno-teatralny przy Fundacji Teatroterapia Lubelska
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Maria Pietrusza - Budzyńska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Prezydent Fundacji
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Maria P.Budzyńska:np." Teatroterapia Lubelska.Aktor" w: SPEKTAKL JAKO WYDARZENIE I DOŚWIADCZENIE.UNIWERSYTET łÓDZKI, 2016; Laboratorium Teatru.Teatroterapia Lubelska w: LABORATORIUM MARZEŃ.Praktyczny wymiar arteterapii; Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków.2017 i inne-publikacje na stronie www.teatroterapia.lublin.pl
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuPozostawiony zasób w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Katalogi rzeczowe, alfabetycznekatalogi w postaci tradycyjnej (fiszki), katalogi w postaci elektronicznej
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:od 2009 roku- środki Fundacji i środki prywatne
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:prywatne zbiory
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, twórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:na miejscu za poręczeniem i wskazaniem celu
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:zapis historii pierwszego w Polsce Teatru Ludzi Niepełnosprawnych nazywanego Teatroterapią Lubelską i dokumentowanie skuteczności metody pedagogicznej, wykorzystującej techniki teatralne do "tworzenia"człowieka od-nowa i na-nowo
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne18
od roku 1995
plakaty18
od roku 1995
afisze18
od roku 1995
zestawy fotografii0
od roku 1995
wycinki prasowe0 (-teki, segregatory, a od 2009 też w formie elektronicznej (oddzielny dysk))
od roku 1995
-robimy to sami
repertuary14
od roku 1995
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (obrazy w antyramach, ekspozycje, makiety wiszące na ścianach (wykonane przez aktora), scenografia stojąca w różnych scenach teatru)
od roku 2000
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (magazyn i garderoba, ściany korytarza i sali do prób)
od roku 2000
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 1995
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
od roku 2000
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
od roku 0
-
dokumentacja wystaw0
od roku 2014
-wystawa scenografii i kostiumów w Galerii ArtBrut w centrum Kultury w Lublinie2016; wystawa makiet 15 spektakli Teatroterapii Lubelskiej wykonanych przez aktora Norberta Góździa w tejże Galerii w 2017 roku
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
od roku 0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 1995
partytury muzyczne0
od roku 2017
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 1995
czasopisma teatralne0
od roku 0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
od roku 1995
programy, wycinki prasowe, zdjęcia, nagrania, plakaty, nagrody i statuetki
pamiątki artystów0
od roku 1995
dyplomy, programy z festiwali, osobiste statuetki
zdeponowane eksponaty, dary0
od roku 0
-
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny5
afisz3
plakat4
zdjęcia0 (segregatory)
recenzje2 (segregatory)
inne teksty0
projekty scenograficzne1
partytura muzyczna1
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, protokół z przedstawień, protokół z prób