Fundacja Pomysłodajnia

ul. ks. Ormińskiego 61 , 84-230 Rumia

 2017
Status organizacyjny:organizacja pozarządowa
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Magdalena Olszewska
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:prezes
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Publikacje pracownika archiwum przygotowane na podstawie zasobów archiwum Teatru:Gazeta Świętojańska
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:twarde dyski
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:skatalogowane komputerowo
Osoby korzystające ze zbiorówdziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, czytelnicy internetowi
Sposób udostępniania dokumentacji:Pomorze Kultury © Fundacja Pomysłodalnia
Możliwość wypożyczania dokumentacji:jw
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:pamięć potomnych:)
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne0
od roku 2013
plakaty0
od roku 2013
afisze0
zestawy fotografii0
od roku 2013
wycinki prasowe0 (głównie twardy dysk)
od roku 2013
m.in. Pomorze Kultury
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 2013
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 2013
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
od roku 2013
czasopisma teatralne0
od roku 2013
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny1
afisz0
plakat10
zdjęcia30
recenzje3
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień