Teatr Bo Tak

ul. Chrobrego 14/21 , 35-077 Rzeszów

Rok
 20142017
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Zadania archiwum artystycznego w teatrze: Wszystkie dane o naszym Stowarzyszeniu są dostępne na stronie internetowej oraz FB.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20142017
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")(archiwum komputerowe,strona internetowa oraz FB)
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20142017
— brak danych do wyświetlenia —