Plastyczny Teatr Symbolu

ul. Krasińskiego 44/1 , 87-100 Toruń

 2017
Status organizacyjny:Teatr autorski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Roman Rok
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Twórca Plastycznego Teatru Symbolu
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Spis zasobu archiwalnegoTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówstudenci/ uczniowie, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni, artyści plastycy
Sposób udostępniania dokumentacji:Kserokopie
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Chronologiczne zebranie wystawionych spektakli.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne0
plakaty1
od roku 1991
afisze0
zestawy fotografii1
od roku 1991
wycinki prasowe1 (Segregatory, teczki )
od roku 1991
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety1 (Segregatory )
od roku 1991
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")1 (Segregatory)
od roku 1991
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą1
od roku 1991
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie1
od roku 2001
dokumentacja obchodów jubileuszowych1
od roku 2001
dokumentacja wystaw1
od roku 1991
Wystawy autorskie galeria ZPAP
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny2
afisz2
plakat2
zdjęcia35 (Segregatory )
recenzje2 (Segregator)
inne teksty1
projekty scenograficzne1
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień