The Spinning Globe

ul. Fosa Staromiejska 3 , 87-100 Toruń

 2017
Status organizacyjny:Koło naukowe Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika działające przy Katedrze Filologii Angielskiej
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Jarosław Hetman
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej, opiekun naukowy koła
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówstudenci/ uczniowie
Sposób udostępniania dokumentacji:Dokumentacja dostępna na życzenie
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Tak, dla studentów
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne0
od roku 2006
plakaty0
od roku 2009
afisze0
zestawy fotografii0
od roku 2005
wycinki prasowe0 (głownie pliki)
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0 (szafa)
od roku 2005
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
od roku 2007
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki1
program teatralny0
afisz0
plakat0
zdjęcia0 (katalogi cyfrowe)
recenzje0
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0