Teatr Mały

ul. ks. kard. Hlonda 1 , 43-100 Tychy

 2017
Status organizacyjny:teatr miejski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Maciej Górski
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Specjalista ds. Produkcji i Komunikacji
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Usytuowanie archiwum w teatrze:piwnica
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy naukowi uczelni wyższych
Sposób udostępniania dokumentacji:W siedzibie Teatru
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne
od roku 2013
plakaty
od roku 2013
afisze
od roku 2013
wycinki prasowe(teki)
od roku 2015
repertuary
od roku 2015
dokumentacja wystaw
od roku 1994
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
program teatralny10
afisz5
plakat5
recenzje(teki)
rejestracja filmowa vhs/ dvd1