Grupa Artystyczna Teraz Poliż

ul. Markowska 6/67 , 03-742 Warszawa

 2017
Status organizacyjny:NGO - Stowarzyszenie
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
— brak danych do wyświetlenia —
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
— brak danych do wyświetlenia —