Scena Lubelska 30/32

ul. Lubelska 30/32 , 03-408 Warszawa

Rok
 2008201120142017
Status organizacyjny:AutorskiAutorskiAutorskiAutorski
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Dariusz KunowskiDariusz KunowskiDariusz KunowskiDariusz Kunowski
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:dyrektordyrektordyrektordyrektor
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnegobrak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAKTAKTAKTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuInstytut Teatralny Darowizna, depozytInstytut Teatralny Darowizna, depozytInstytut Teatralny Darowizna, depozytInstytut Teatralny Darowizna, depozyt
Usytuowanie archiwum w teatrze:Mieszkanie prywatneMieszkanie prywatneMieszkanie prywatneMieszkanie prywatne
Spis zasobu archiwalnegoTAKTAKTAKTAK
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAKTAKTAKTAK
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAKTAKTAKTAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premierchronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówtwórcy wystawtwórcy wystawtwórcy wystawtwórcy wystaw
Sposób udostępniania dokumentacji:Po zgłoszeniu telefonicznym.Po zgłoszeniu telefonicznym.Po zgłoszeniu telefonicznym.Po zgłoszeniu telefonicznym.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:WystawaWystawaWystawaWystawa
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Przechowywanie i prezentacja.Przechowywanie i prezentacja.Przechowywanie i prezentacja.Przechowywanie i prezentacja.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2008201120142017
programy teatralne7
od roku 2005
15
od roku 2005
18
od roku 2005
21
od roku 2005
plakaty7
od roku 2005
15
od roku 2005
18
od roku 2005
21
od roku 2005
afisze7
od roku 2005
15
od roku 2005
18
od roku 2005
21
od roku 2005
zestawy fotografii7
od roku 2005
15
od roku 2005
18
od roku 2005
21
od roku 2005
wycinki prasowe0 (8 półka)
od roku 2005
brak
9 (8 półka)
od roku 2005
brak
10 (8 półka)
od roku 2005
brak
10 (8 półka)
od roku 2005
brak
repertuary7
od roku 2005
15
od roku 2005
18
od roku 2005
21
od roku 2005
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety7 (fot. CD. segregator)
od roku 2005
15 (fot. CD. segregator)
od roku 2005
18 (fot. CD. segregator)
od roku 2005
21 (fot. CD. segregator)
od roku 2005
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")17 (segregatory, pólka)
od roku 2005
30 (segregatory, pólka)
od roku 2005
50 (segregatory, pólka)
od roku 2005
50 (segregatory, pólka)
od roku 2005
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą12
od roku 2005
18
od roku 2005
8
od roku 2007
5
od roku 2014
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie12
od roku 2005
18
od roku 2005
21
od roku 2008
14
od roku 2014
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
brak
0
brak
0
brak
0
brak
dokumentacja wystaw0002
od roku 2016
Instytut Teatralny 2016 "Oberki do końca świata" Instytut Teatralny 2017 "Dariusz Kunowski - teatr"
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych7
od roku 2005
15
od roku 2005
18
od roku 2005
21
od roku 2005
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)7
od roku 2005
15
od roku 2005
18
od roku 2005
21
od roku 2005
partytury muzyczne0000
nagrania vhs/ cd/ dvd7
od roku 2005
15
od roku 2005
18
od roku 2005
21
od roku 2005
czasopisma teatralne0000
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0000
pamiątki artystów0000
zdeponowane eksponaty, dary00
od roku 2005
0
od roku 2005
96
od roku 2005
rekwizyty, dekoracje ze spektakli: "Kaleva", "Dawid", "O
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2008201120142017
egzemplarz sztuki7151821
egzemplarz reżyserski7151821
egzemplarz inspicjencki0000
program teatralny7151821
afisz7151821
plakat7151821
zdjęcia7 (teki, segregatory, CD, pliki)15 (teki, segregatory, CD, pliki)18 (teki, segregatory, CD, pliki)21 (teki, segregatory, CD, pliki)
recenzje3 (segregator, plik)3 (segregator, plik)3 (segregator, plik)3 (segregator, plik)
inne teksty0000
projekty scenograficzne17202020
partytura muzyczna0000
partytura scenograficzna0000
zapis dźwiękowy0000
rejestracja filmowa vhs/ dvd7152121