Teatr ResComica

ul. Wysockiego 11 , 03-371 Warszawa

 2017
Status organizacyjny:teatr prywatny, korzystający z gościny Domu Kultury Świt w Warszawie.
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Aleksander Derkaczew
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:szef teatru
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Przekazanie przez Teatr dokumentacji innej instytucji. Nazwa instytucji oraz zakres przekazanego zasobuInstytut teatralny - plakaty przedstawień premierowych
Usytuowanie archiwum w teatrze:mieszkanie prywatne
Zbiory dotyczące szeroko pojmowanej historii teatru (książki, foldery, plakaty, zdjęcia) oraz przykłady:plakaty, zdjęcia, nagrania wideo.
Wydzielenie archiwalnych egzemplarzy druków od dubletów:TAK
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpraktycznie nikt z wymienionych
Sposób udostępniania dokumentacji:nie jest udostępniana
Możliwość wypożyczania dokumentacji:nie
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:pamiątki; może kiedyś zrobimy wystawę dorobku (praktycznie, plakatów)
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
plakaty19
od roku 2011
zestawy fotografii19
od roku 2011
wycinki prasowe(teki)
-
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (pamięć komputera)
od roku 2011
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
od roku 2013
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych19
od roku 2011
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz sztuki1
plakat0
zdjęcia0
rejestracja filmowa vhs/ dvd0
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień