Teatr Pieśń Kozła

ul. Purkyniego 1 , 50-155 Wrocław

Rok
 20082017
Status organizacyjny:Stowarzyszenie Kultury Teatralnej "Pieśń Kozła"
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Paweł Kuźnik
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Szef biura teatru
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Obecność w Teatrze dokumentów działalności artystycznej Teatru od początku jego istnieniaTAK
Usytuowanie archiwum w teatrze:pomieszczenie biurowe
Komputerowa baza danych o przedstawieniach, artystach zatrudnionych w TeatrzeTAK
Digitalizacja zbiorów. Informacja o pochodzeniu środków na digitalizację zbiorów i zakres zdigitalizowanych zbiorów:Dotacja celowa - Gmina Wrocław Materiały są przygotowywane w wersjach cyfrowych.
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:chronologicznie według dat premier
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru
Sposób udostępniania dokumentacji:Dostępność dla pracowników teatru.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Nie.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Dokumentacja projektów teatralnych.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 20082017
programy teatralne0
plakaty0
afisze0
zestawy fotografii0
wycinki prasowe100 (teki)
od roku 2014
Google Alerts
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)2
od roku 2016
partytury muzyczne26
od roku 2016
nagrania vhs/ cd/ dvd8
od roku 2015
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 20082017
egzemplarz sztuki0
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny0
afisz0
plakat0
zdjęcia20 (segregatory)
recenzje0
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna1
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy0
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów