Teatr Układ Formalny

ul. Legnicka 65 , 54-206 Wrocław

 2017
Status organizacyjny:Fundacja
Osoba odpowiedzialna za zbiory:Piotr Torchała
Stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za zbiory:Dyrektor
Przygotowanie archiwalne osoby prowadzącej archiwum artystyczne:brak przygotowania archiwalnego
Usytuowanie archiwum w teatrze:mieszkanie prywatne
Sposób porządkowania i przechowywania dokumentacji i teatraliów:brak rejestru
Osoby korzystające ze zbiorówpracownicy macierzystego teatru, pracownicy innych teatrów, pracownicy naukowi uczelni wyższych, dziennikarze/ recenzenci/ krytycy teatralni
Sposób udostępniania dokumentacji:Na prośbę przesyłane są pliki w formie cyfrowej.
Możliwość wypożyczania dokumentacji:Nie jest wypożyczana.
Zadania archiwum artystycznego w teatrze:Pracownicy biura mają za zadanie zbierać wszelkie możliwe informacje o realizowanej pracy artystycznej.
 
Typy zbiorów, przybliżona ilość jednostek archiwalnych i rok rozpoczynający zbiór:
 2017
programy teatralne1
od roku 2016
plakaty200
od roku 2016
afisze0
zestawy fotografii0
wycinki prasowe4 (luzem)
od roku 2017
-
repertuary0
dokumentacja scenografii: szkice, zdjęcia, makiety0 (luzem)
kostiumy: szkice, projekty, ew. modele ("lalki")0
dokumentacja występów gościnnych teatru poza siedzibą0
dokumentacja wizyt gościnnych innych teatrów na Państwa scenie0
dokumentacja obchodów jubileuszowych0
dokumentacja wystaw0
oddzielny zbiór egzemplarzy sztuk teatralnych0
egzemplarze reżyserskie (także: inspicjenta, suflera)0
partytury muzyczne0
nagrania vhs/ cd/ dvd0
czasopisma teatralne0
archiwa prywatne aktorów, ludzi teatru0
pamiątki artystów0
zdeponowane eksponaty, dary0
 
Obecny podstawowy zestaw dokumentacyjny przedstawienia:
 2017
egzemplarz sztuki1
egzemplarz reżyserski1
egzemplarz inspicjencki0
program teatralny0
afisz0
plakat1
zdjęcia1 (segregatory, pliki na dysku)
recenzje1 (pliki na dysku)
inne teksty0
projekty scenograficzne0
partytura muzyczna0
partytura scenograficzna0
zapis dźwiękowy1
rejestracja filmowa vhs/ dvd1
świadectwa eksploatacji spektaklu:liczba przedstawień, liczba widzów, zmiany w obsadzie